چاپ و نشر کتاب

باعث افتخار ما خواهد بود که کتاب و نوشته های خود را توسط دپارتمان نشر جهانکده در کمترین زمان ممکن به چاپ برسانید.

با بهره گیری از کادری بسیار مجرب، خدماتی همچون ویراستاری علمی و ادبی، طراحی گرافیکی، اخذ شابک، و چاپ در تیراژ بالا توسط این دپارتمان ارایه می گردد.

چاپ و انتشار بیش از پنجاه جلد کتاب با زمینه دانشگاهی و دیگر زمینه ها از جمله دست آوردهای این دپارتمان می باشد.


کتاب های انتشار یافته

جهت مشاهده لیست کامل به فروشگاه کتاب جهانکده مراجعه نمایید.