ثبت و درج تبلیغات شما

محتوی قابل قبول

علمی، تحصیلی و فرهنگی

فرمت و ترکیب قابل قبول

محتوی ارایه شده بایستی شامل یک عنوان و یک زیر عنوان مجزا در قالب متن، هر کدام کمتر از 14 کلمه، و نیز یک لینک فعال اینترنتی باشد.

تعرفه و مدت درج

جهت بازدهی بیشتر در مدت اجرای یک تبلیغ، تبلیغات دیگری همزمان صورت نخواهد گرفت. تبلیغ مورد نظر در پایین تمامی صفحات سایت بصورت شناور با امکان بسته شدن توسط مخاطب قابل مشاهده خواهد بود.

48 ساعت، 3 عدد ووچر

72 ساعت، 4 عدد ووچر

96 ساعت، 5 عدد ووچر

جهت ثبت سفارش، ابتدا متن خود را در اینجا برای ما ارسال نمایید. پس از تایید محتوی تبلیغ توسط ما، شما بایستی به تعداد لازم ووچر تبلیغاتی (فروش ویژه برای هر عدد ووچر تبلیغاتی مبلغ 10 هزار تومان می باشد) مطابق با زمان ها و تعرفه های فوق از سایت خریداری نموده تا نسبت به درج تبلیغ شما اقدام گردد.