انتشارات

دپارتمان نشر جهانکده، با بهره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب دانشگاهی و با بیش از دوازده سال تجربه، در دو حیطه اصلی چاپ و نشر کتاب و همچنین ویراستاری علمی فعالیت دارد.